Skalstrup - 7

Skalstrup - 7

USA (Vesttyskland) 1957-58 materiel til dækningsdiagram måling af 12-15 sites Danmark. Radar er skyderadar fra 90 mm batteri

NIKE farvel 1. marts 1983 Flyvestation Skalstrup- Køge Havn.

NIKE USA skib til Århus Havn 1959 og derfra til København med DSB ca. 1000 vogne

Indkøb og Klub besøg Fort Bliss El Paso Marts 1958

Det jordbaserede luftforsvar (JBL) nedlægges 11. januar 2005 Flyvestation Skalstrup

AJAX missile

NIKE opstilling Flyvestation Skalstrup

Fort Bliss El Paso Texas USA HAWK uddannelse 1964