KVG i Vedbæk

Kontrol og Varslings Gruppen (KVG). Bygning 25 og 26 i Vedbæk   

1975-06-01

KVG  oprettes i Vedbæk

KVG oprettes 1975-06-01

som myndighed for alle K&V Enheder indtil 2001-05-01,

hvor KLG oprettes

1985 KVG Samarbejds Udvalgsmøde (SU)

1980 Flyvetur til Færøerne

1985 KVG 10års Jubilæum

1988 General Lyng besøger KVG og ESK500

1994  OB H.G. Hansen aftræder som CH-KVG

1996  OB P.O. Gjelten KVG modtager Ridderkorset

1999  KVG OFRU

2000 juni 01 KVG 25 års Jubilæum

2000 30. jun. OB E. Lyngbye aftræder som CH-KVG

Chefer i KVG

-