KLG-2

Kontrol og Luftforsvarsgruppen-2

Danish Enhanced HAWK  (DeHAWK) December 2002

Certified Round Assembly Facility (CRAFT)

KLG Indvielse 2001

Åbent Hus på Flyvestation Aalborg.

Officersgrunduddannelse & Team Work